Op ons buurtje was vroeger veel bedrijvigheid. Hieronder een opsomming die niet compleet is. Aanvulling is altijd welkom.

Scholen - Op ons buurtje hebben vroeger twee scholen gestaan, een openbare school en een Christelijk Nationale School.

Openbare school - Tussen 1844 en 1888 stond ten westen van de latere openbare school een school aan de Oudewijk. De benodigde grond werd voor hfl. 3.500 gekocht van C Reijntjes. De bouw van de school en een woning kostte hfl. 3.350. De school kon ongeveer 130 leerlingen herbergen. In 1850 volgde H Smilda als schoolhoofd meester GH Buist op en in 1887 kwam meester C Reijntjes.

In 1888 is een nieuwe school met woning gebouwd aan de Haspelwijk, hier hebben een aantal onderwijzers gestaan die grote invloed hebben gehad op het dorp, C Reijntjes, HD Haarman en W Eelsing. De school is in 1984 dichtgegaan en de leerlingen zijn naar de nieuw gebouwde openbare school in het dorp gegaan, Het Veenpluis. Het schoolgebouw heeft nu een woonfunctie.

Christelijke school - Vlakbij de brug die de Haspel en de Bremerweg verbindt, staat het gebouw dat vroeger de Christelijke Nationale School was. Deze school werd op 29 december 1915 opgericht. Op 1 mei 1918 ging de school van start met 79 leerlingen. In 1929 werd een derde leslokaal bijgebouwd. In 1985/1986 is hier op dezelfde plaats een nieuw pand gebouwd, dat tot 1995 gebruikt is als school. A Harkema en J de Vries waren hier lange tijd schoolhoofd. Nu is kinderopvang "de Basis" in een deel van de school gevestigd en wordt het andere deel bewoond door Sietse-Jan Mulder en Mannie Cazemier. Het pand nu de Haspel 14 was de onderwijzerswoning.

De weg van Zevenhuizen naar Haulerwijk via de Haspelwijk werd in 1903-1904 aangelegd. De Haspel werd vroeger gebruikt als de doorgaande weg tussen Zevenhuizen en Haulerwijk. Maar met het doortrekken van een stuk weg tussen de Oudestreek en de Haspel Boven in 1977 veranderde dit. Het nieuwe weggedeelte werd Oudestreek genoemd en de afbuiging in de Oudestreek werd omgedoopt tot de Haspel. De Haspel wordt door fietsers nog steeds als fietsroute naar Haulerwijk gebruikt.

Buurtschap de Haspel omvat de wegen Haspelwijk, de Haspel en Dwarshaspel. De Haspel valt onder het dorp Zevenhuizen in de gemeente Westerkwartier. De gemeente Westerkwartier  is gelegen in het zuidwesten van de provincie Groningen. Het drie-provinciĆ«npunt ligt vlakbij, het punt waar de provincies Groningen, Friesland en Drenthe samen komen. Op Allardsoog staat een grenspaal waarop de wapens van de drie provincies staan.

In dit artikel is een uitleg opgenomen van de straatnamen en andere namen die deel uitmaken van buurtschap de Haspel of er mee verbonden zijn:

De Haspel - Op de plaats waar de Haspelwijk een bocht naar het oosten maakte werden in vroeger tijden (rond 1900) grote schepen in kleinere overgeladen, en andersom. Er was daarvoor een draaischijf in de wijk aangebracht, die er uit zag als een platte molen, waarop goederen werden geplaatst. Dit bouwsel diende er voor het hoogteverschil te overbruggen. Het overladen noemde men haspelen.

Haspelwijk - zie De Haspel. "Wijk" betekent een kanaal door het veen. De Haspelwijk is omstreeks 1815 gegraven en het gedeelte langs de Molenweg werd rond 1950 gedempt.

Dwarshaspel - De Haspel is de naam van een buurtschap. Dwarshaspel staat haaks op De Haspel.